Mentions légales

Aquestes condicions d’ús s’apliquen a menorca-agenda.com.

Introducció

Us donem la benvinguda al portal www.menorca-agenda.com.

Els productes i serveis de Menorca-agenda.com els proporciona Mobyclic i Benoit L C D Fouquet

i a l’adreça 11 le boisanne 22490 Plouer sur rance
i amb número d’identificació fiscal FR71424309383

i a l’adreça Carrer San Manuel, 6 – 07702 Mahon i amb número NIE Y4010880Q – T: +34 625 80 99 69 

L’ús del nostre Portal implica l’acceptació i el compliment de totes les nostres Condicions d’ús i la nostra Política de privadesa. Us recomanem que les llegiu atentament.

Els nostres serveis varien molt, de manera que de vegades es poden aplicar condicions o requisits addicionals per a l’esdeveniment. Les Condicions addicionals estaran disponibles amb els Serveis pertinents i formaran part de l’acord que tingueu amb Menorca-agenda.com quan utilitzeu els nostres Serveis.

Definició del servei Menorca-agenda.com

El Servei, Menorca-agenda.com consisteix en la inserció, per part de l’anunciant, d’anuncis al Portal. Menorca-agenda.com es reserva el dret de mostrar els Anuncis de l’Anunciant, total o parcialment, en portals de tercers, així com en altres llocs web, com xarxes socials o blogs, acceptant l’Anunciant aquesta condició.

Així mateix, la publicació d’un anunci a Menorca-agenda.com ofereix a l’usuari la possibilitat d’enviar i publicar aquest anunci de manera gratuïta a la resta de llocs habilitats a aquest efecte. Aquest enviament i publicació implica que l’anunci, així com les fotografies i dades facilitades, es reprodueixen al portal de destinació segons les seves característiques i requisits tècnics.

Per inserir anuncis al Portal, l’anunciant ha d’omplir el formulari “Publica Anuncis”. Un cop inserit el vostre anunci, l’anunciant rebrà una notificació que confirma la publicació del vostre anunci. A partir d’aquest moment, les dades facilitades per l’anunciant es guardaran i seran tractades d’acord amb la nostra política de privacitat. L’usuari haurà de registrar-se per poder entrar al seu esdeveniment. Aleshores, l’anunciant podrà accedir al seu espai i modificar els seus anuncis per modificar, renovar o eliminar els seus anuncis.

L’anunci romandrà publicat al Portal durant el temps necessari.

Ús del portal i dels seus serveis

L’usuari es compromet a utilitzar el Portal, els seus continguts i els seus serveis d’acord amb:

 • La llei o altra normativa de l’ordenament jurídic aplicable
 • Aquestes condicions d’ús
 • Normes editorials
 • bones maneres
 • ordre públic

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, desactivar o danyar de qualsevol altra manera les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin al Portal www.menorca-agenda.com. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals Menorca-agenda.com presta el servei, així com a realitzar actuacions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. . L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers cap tipus de material i informació (programes, virus, macros, applets, controls ActiveX, dades, continguts, dissenys, fitxers de so i imatge, etc.) contrària a llei, ordre públic o que causen o siguin susceptibles de provocar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Menorca-agenda.com o de tercers. L’usuari ha d’anunciar-se a la categoria i lloc corresponents on es trobi l’esdeveniment.

 • No inciti a actuar il·legalment.
 • No difondre difamacions, calúmnies, injúries i/o continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, enaltint el terrorisme o vulnerant els drets humans.
 • No manifesteu mentides ni enganyeu.
 • No usurpar la identitat d’altres usuaris mitjançant l’ús de les seves claus d’accés als diferents serveis i/o continguts del Portal.
 • No utilitzeu correus electrònics ficticis per publicar anuncis.
 • No publiqueu comunicacions no sol·licitades o autoritzades.
 • No publiqueu missatges que menyscabin la dignitat de tercers o siguin grollers o irrespectuosos
 • No utilitzeu robots, aranyes, “scrapers” o qualsevol altre mitjà automàtic per accedir al portal per copiar, eliminar, renovar o publicar contingut sense el consentiment previ per escrit de Menorca-agenda.com
 • No utilitzeu cap eina de multipublicació que no hagi estat autoritzada expressament per Menorca-agenda.com.

En cas d’incompliment d’aquesta norma per part de l’usuari, el portal podrà rescindir el servei sense previ avís sense reemborsar els serveis contractats i no apreciats.

 • No emmagatzemar ni recopilar de cap manera informació o dades personals de tercers sense el seu consentiment, incloses les adreces de correu electrònic.
 • No eludir, evitar o “saltar” les mesures utilitzades per impedir o restringir l’accés al Portal.

Propietat intel·lectual i industrial.

El portal allotja tant contingut propi com contingut creat pels usuaris. El Portal està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i els tractats internacionals sobre la matèria. El contingut mostrat al lloc o a través del lloc està protegit com a obra col·lectiva i/o compilació, d’acord amb les lleis de propietat intel·lectual i els tractats internacionals sobre la matèria. L’usuari no podrà copiar, modificar, distribuir, vendre, llogar o explotar d’una altra manera els continguts del Portal (excepte els continguts propis de l’usuari), llevat d’autorització de Menorca-agenda.com o d’autorització legal.

Així mateix, l’usuari no podrà realitzar operacions de desmuntatge o descompilació, enginyeria inversa o qualsevol altra operació destinada a l’obtenció de qualsevol codi font contingut en aquest Portal. Mitjançant la pujada de fotografies al portal, l’usuari cedeix lliurement a Menorca-agenda.com els drets d’explotació de la propietat intel·lectual sobre aquestes, perquè Menorca-agenda.com pugui reproduir-les, transformar-les (incloent-hi, sense limitació, la inclusió de filigranes o altres mecanismes que impedeixin l’ús sense el consentiment de tercers), distribuir-los i comunicar-los al públic (inclosa la posada a disposició del públic) per qualsevol forma d’explotació i utilitzant qualsevol format o mitjà o mitjà d’explotació o comunicació. Aquesta cessió de drets no està subjecta a cap limitació de caràcter temporal o territorial, és a dir, que es fa per a tothom i durant tota la durada de la seva validesa legal.
Menorca-agenda.com podrà exercir els drets d’explotació de les fotografies en la forma que consideri més adient, podent fins i tot cedir-los o cedir-los en exclusiva o no a tercers en els termes i condicions que consideri oportuns.

Continguts i serveis de tercers

Menorca-agenda.com no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informació i serveis de tercers al Portal. Menorca-agenda.com tampoc garanteix de cap manera que els Usuaris del Portal utilitzin els seus continguts d’acord amb la llei, la normativa aplicable, l’ordre públic o les presents Condicions d’Ús.

Menorca-agenda.com no garanteix l’absència de virus i altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin introduir alteracions en els equips d’accés, documents o fitxers que s’hi emmagatzemen.

Menorca-agenda.com no es fa responsable dels continguts pujats ni dels actes comesos per altres usuaris. Tampoc es fa responsable dels danys o pèrdues derivats de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers. Així mateix, Menorca-agenda.com no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús negligent o malintencionat dels comptes de correu electrònic utilitzats per inserir un anunci o respondre a un anunci.

En qualsevol cas, Menorca-agenda.com no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, del dany econòmic o reputacional, ni de cap tipus de danys especials, indirectes o conseqüents, derivats de l’ús del lloc web per part de l’usuari.

L’exempció de responsabilitat indicada en el paràgraf anterior serà aplicable en el cas que Menorca-agenda.com no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que infringeix els béns o drets d’un tercer responsable d’indemnització. , o si haguessin actuat amb diligència per eliminar les dades i continguts o impedir l’accés als mateixos.

Menorca-agenda.com no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats pels esdeveniments oferts pels anunciants o tercers, persones físiques o jurídiques, vinculats a través del Portal.

Enllaços de text i enllaços gràfics

El Portal posa a disposició dels seus clients dispositius tècnics d’enllaços textuals i/o gràfics que permeten als usuaris accedir a pàgines web pertanyents a altres entitats. Aquests enllaços estan degudament marcats com a publicitat al Portal. El client prèviament autoritzat reconeix i accepta que l’ús del contingut de les pàgines web enllaçades serà sota el seu propi risc i responsabilitat i exonera a Menorca-agenda.com de qualsevol responsabilitat respecte a la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat. , l’exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals pugui accedir l’usuari. Menorca-agenda.com no respondrà indirectament o subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) el funcionament, indisponibilitat, inaccessibilitat i falta de continuïtat de les pàgines web enllaçades; b) la manca de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts a les pàgines web enllaçades; c) falta de qualitat, inexactitud, il·legalitat, inutilitat dels continguts i serveis de les pàgines web enllaçades.

Dret a limitar o rescindir el servei Menorca-agenda.com

Menorca-agenda.com es reserva el dret, exercible en qualsevol moment i a la seva discreció, de rebutjar qualsevol anunci o compromís de col·locar un anunci en una categoria o ubicació concreta. Menorca-agenda.com també es reserva el dret de retirar qualsevol publicitat del portal sense previ avís als usuaris i/o anunciants.

Menorca-agenda.com pot rebutjar o donar per finalitzat el seu servei i adoptar mesures tècniques i legals per eliminar els usuaris del portal si creiem que estan creant problemes o actuant contràriament a l’esperit o forma de les nostres normes i condicions de servei. independentment de qualsevol pagament. realitzades per a l’ús del Portal o serveis addicionals. No obstant això, tant si decidim o no retirar l’accés d’un usuari al lloc web, no ens fem responsable de l’ús no autoritzat o il·legal del lloc web per part dels usuaris, tal com es descriu en els paràgrafs anteriors…

Canvis al Servei i Termes d’Ús

Menorca-agenda.com es reserva el dret a realitzar canvis al Portal, podent modificar, eliminar i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts així com la forma en què es presenta i ubica.


Així mateix, Menorca-agenda.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús. L’usuari quedarà subjecte a les noves Condicions d’Ús que es publiquin en el moment en què accedeixi o utilitzi els serveis del Portal.

Si alguna d’aquestes condicions és invàlida, nul·la o inaplicable per qualsevol motiu, aquesta condició queda exclosa i no afecta la validesa o aplicabilitat de la resta de condicions.

Menors

Amb caràcter general, per utilitzar els Serveis del Portal, els menors d’edat hauran d’haver obtingut prèviament l’autorització dels pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través del Portal pels menors a càrrec seu.

Durada i terminació

La prestació dels serveis i/o continguts del Portal té una durada indefinida.

Sense perjudici d’això, ia més de les causes legalment establertes, Menorca-agenda.com té dret a donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del Portal i/o de qualsevol dels serveis.

Habilitat

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que integren aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei Francès.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de la utilització del Portal i dels seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Paris (Francia), i els seus superiors, amb renúncia expressa als altres si ho tenia i eren diferents dels enumerats.

Com a norma bàsica, i tal com s’especifica a les Condicions d’Ús de Menorca-agenda.com, els anuncis han de respectar les lleis i totes les altres normes de l’ordenament jurídic, la moral i l’ordre públic aplicables.

A més, els anunciants han de complir les Normes generals de publicació així com les Normes específiques de la Categoria en què es publica una publicació concreta.

És important tenir en compte que les normes s’actualitzen amb freqüència i, per tant, canvien amb el temps. Menorca-agenda.com es reserva el dret de decidir quan un anunci va en contra de les normes i l’esperit del Portal i, per tant, quan sigui necessari eliminar-lo del lloc. Qualsevol anunci o usuari que no estigui d’acord amb les condicions del servei o les regles de publicació serà eliminat i bloquejat de la pàgina. Com a norma general, es considerarà inacceptable qualsevol ús de Menorca-agenda.com que perjudi o molesti altres usuaris que utilitzen el portal.

Normes generals de publicació

Cal omplir tots els camps obligatoris del formulari per publicar un anunci.

S’han de respectar les categories i seccions.

 • Està prohibit utilitzar correus electrònics ficticis per publicar un anunci.
 • No es permet la publicació de serveis de publicació d’anuncis.
 • Està prohibit anunciar alguna cosa genèrica.
 • Està prohibit utilitzar paraules clau no relacionades amb l’anunci (“Keyword Spamming”).
 • Queda prohibit utilitzar sistemes o eines per a la publicació o renovació massiva i/o automàtica d’anuncis, sense la prèvia autorització per escrit de Menorca-agenda.com.
 • No està permès incloure el número de telèfon o el correu electrònic fora dels camps necessaris per incloure aquesta informació o URL al camp de nom del formulari POST ANUNCI.
 • No està autoritzada la publicació d’anuncis amb contingut eròtic, sexual o pornogràfic.
 • No està autoritzada la publicació d’anuncis amb contingut en relación con la religión y la política

© Tots els drets reservats. Avís Legal.